Szlak turystyczny – elektrownie wodne

Szlak turystyczny elektrowni wodnych w dorzeczu Słupi biegnie od Słupska do Bytowa przez obszar Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”. Na szlaku można zobaczyć nadal funkcjonujące zabytkowe elektrownie wodne. Obiekty te znajdują się w Słupsku, Skarszewie Dolnym, Krzyni, Konradowie, Gałąźni Małej, Soszycy. Wszystkie elektrownie występujące na szlaku udostępnione są turystom.

Elektrownia w Gałąźni Małej

Najbliżej położoną a jednocześnie najbardziej atrakcyjną dla zwiedzających jest elektrownia w Gałąźni Małej. Ta niewielka wieś leżąca nad rzeką Słupią, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, oddalona jest od osiedla zaledwie o 24km. To właśnie tutaj w najpiękniejszej i największej elektrowni wodnej na Słupi utworzono izbę muzealną. W izbie można zobaczyć urządzenia zgromadzone podczas budowy elektrowni, plany techniczne oraz zapoznać się z ciekawą historią elektrowni wodnych na Pomorzu Środkowym.