Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów regionu. Urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości wypoczynku. Na terenie Parku preferuje się uprawianie turystyki pieszej, a także rowerowej, konnej, kajakowej.

4 szlaki turystyczne i 6 ścieżek przyrodniczych

Do uprawiania turystyki pieszej na terenie Parku zachęcają 4 szlaki turystyczne PTTK oraz 6 wyznaczonych przez Park ścieżek przyrodniczych, prowadzących przez najciekawsze rejony „Doliny Słupi”. Ponadto na obszarze Parku znajdują się ścieżki wyznaczone i oznakowane przez Nadleśnictwa Państowowe: Bytów w rezerwacie przyrody „Grodzisko Borzytuchom” i Leśny Dwór w pobliżu jego siedziby. Na miłośników wodnej przygody oczekuje szlak kajakowy Słupia zaś dla zwolenników „dwóch kółek” przygotowano ścieżki rowerowe.

Sprawdź szlak rowerowy >>

Sprawdź szlaki PTTK >>

Zobacz ścieżki przyrodnicze >>