Regulamin Majówka 2020 r. - dotyczy wynajmu domków w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2020 r.

1. W przypadku odwołania pobytu przez Klienta z powodu ustanowienia decyzją jakichkolwiek władz Państwowych lub samorządowych zakazów lub ograniczeń, które uniemożliwią wykonanie usługi lub skorzystanie z niej wszelkie dokonane płatności, w pełnej wysokości, podlegają zwrotowi.

2. W przypadku, kiedy brak możliwości wykonania lub skorzystania z usługi powstanie w trakcie pobytu w domku dokonana opłata za pobyt podlega zwrotowi proporcjonalnie do wykorzystanego okresu pobytu.

3. W okresie obowiązywania niniejszego regulaminu doba pobytu zostaje wydłużona do godziny 16:00.

4. W pozostałym zakresie obowiązują ustalenia „Regulaminu wynajmu domków na osiedlu Kaszubska Ostoja” dostępnego pod adresem: https://www.kaszubskaostoja.pl/wynajem/regulamin-wynajmu-domkow-na-osied..., za wyjątkiem pkt. 1 lit. h, i, j oraz pkt. 2 lit. a.

 

POBIERZ REGULAMIN W PDF