Regulamin wynajmu domków na osiedlu Kaszubska Ostoja

 

1. Procedura rezerwacji domku oraz płatności
a) Każdy Klient dokonuje wyboru i wstępnej rezerwacji domku poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wypełnienie stosownego formularza na stronie https://www.kaszubskaostoja.pl/wynajem/. W wyjątkowych przypadkach rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na w/w stronie www.
b) Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest kliknięcie w link weryfikacji rezerwacji w otrzymanym mailu i otrzymanie kolejnej wiadomości, potwierdzającej skuteczne kliknięcie w link. W przypadku gdy na ten sam termin wykonanych zostanie kilka rezerwacji o rezerwacji terminu decyduje kolejność jej potwierdzenia (kliknięcia w link weryfikacyjny).
c) Potwierdzeniem wykonania wstępnej rezerwacji jest mail rezerwacyjny stanowiący potwierdzenie wstępnej rezerwacji, z którego wynika dalsza procedura postępowania, informacje na temat wybranego domku oraz płatności.
d) Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% kosztów pobytu, zostaje wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ostateczne potwierdzenie rezerwacji. 
e) Pozostałą część opłaty za pobyt w wysokości 70% kosztów pobytu należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy u naszego przedstawiciela na osiedlu lub na 3 dni przed pobytem na podany numer konta bankowego. Poza sezonem letnim do ceny pobytu zostanie doliczony koszt faktycznego zużycia prądu. Informacja o dopłacie za zużyty prąd oraz o stawce lokalnego operatora w okresie grzewczym pojawia się pod formularzem rezerwacji.
f) W przypadku gdy Klient nie uiści opłaty w dniu przyjazdu wynajmujący ma obowiązek odmówić wydania kluczy do domku.
g) W przypadku skrócenia pobytu koszty za niewykorzystany okres nie są zwracane.
h) W przypadku rezygnacji z pobytu do 30 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwowanego pobytu Klientowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca 50% uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.
i) W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie pomiędzy 30 a 14 dniem przed terminem rozpoczęcia rezerwowanego pobytu Klientowi zwracana jest kwota stanowiąca 20% uiszczonej opłaty rezerwacyjnej. W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie poniżej 14 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwowanego pobytu Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej. 
j) Zmiana terminu pobytu lub wybranego domku na inny wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł. Warunkiem zamiany jest dostępność domku w wybranym termin. W przypadku gdy cena zarezerwowanego domku różni się od ceny domku wcześniej zarezerwowanego różnica w cenie jest rozliczna w dniu przyjazdu.

 

2. Godziny przyjazdu / odjazdu oraz przekazanie kluczy
a) Doba pobytu rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia pobytu o godzinie 16.00 a kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 10.00. 
b) Przekazanie domku Gościom w dniu przyjazdu następuje w godzinach od 16:00 do 19:00.
c) W momencie przekazania domku niezbędne jest okazanie przez Gościa domku dowodu osobistego lub paszportu.
d) Godzina odjazdu - opuszczenie domku przez Gości powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu od godziny 8.00 do 10.00 rano. O godzinie wyjazdu należy poinformować co najmniej na 2 godziny przed planowanym wyjazdem.
e) Za opuszczenie domku uważa się przekazanie kluczy do naszego przedstawiciela, który dokona odbioru domku. Wyjazd bez kontroli domku, upoważnia do jego odbioru bez obecności Gości i jednocześnie obciążenia Gości kosztami ewentualnych braków czy uszkodzeń w domku.
f) Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 10:00 w dniu zakończenia pobytu) Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN.

 

3. Wyposażenie i czystość domku
a) Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu domków była zgodna z opisem danego domku na stronie internetowej https://www.kaszubskaostoja.pl/wynajem/. Ponieważ nasza oferta skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych domków.
b) Wszelkie zastrzeżenia co do czystości domku należy zgłosić u naszego przedstawiciela bezpośrednio po wynajęciu domku, najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy do domku. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny tego zgłoszenia. Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie domku bez uwag.
c) Wszelkie zastrzeżenia co do wyposażenia domku powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku uzupełnienia braków w wyposażeniu w ciągu 24h usługę uważa się za wykonaną zgodnie z umową.
d) W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 500zł.

 

4. Usterki w domku powstałe podczas pobytu
a) O wszelkich usterkach powstałych w domku, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować naszego przedstawiciela. Obowiązek ten dotyczy również wyposażenia domku oraz urządzeń na osiedlu Kaszubska Ostoja.
b) Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
c) W przypadku zgubienia kluczy od domku Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

 

5. Liczba osób w domku
a) Domek jest przygotowany na liczbę osób zgłoszoną podczas procesu rezerwacji.
b) Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi.

 

6. Pobyt z psem

a) W przypadku pobytu z psem Klient ma zakaz wprowadzania psa na teren wspólny (plac zabaw, boisko do badmintona, outdoor fitness, altana) oraz puszczania psa bez opieki na terenie całego osiedla. Klient ma obowiązek sprzątania po swoim psie.
b) W wybranych domkach dopuszczalny jest pobyt z małym psem. Przez określenie mały pies rozumie się psa do wysokości w kłębie 30cm oraz wadze do 15 kg.
c) W przypadku gdy wielkość psa jest większa niż podana przy rezerwacji wynajmujący może odmówić wykonania usługi.
d) Jeśli pobyt z psem nie został zgłoszony przy rezerwacji wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi w przypadku gdy domek nie jest dostosowany do pobytu z psem.
e) Nie zgłoszony podczas rezerwacji pobyt z psem skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 500zł.

 

7. Zastrzeżenia wynajmującego i ochrona danych

a) W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego domku na inny, o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego domku do odstąpienia od wykonania usługi i zwrotu wpłaconej kwoty opłaty rezerwacyjnej.
b) Wynajmujący nie zapewnia na terenie osiedla dostępu do internetu bezprzewodowego. Internet udostępniany jest w poszczegól-nych domkach oznaczonych ikoną Wi-Fi na podstronach domków w serwisie https://www.kaszubskaostoja.pl/wynajem/. Wynaj-mujący nie może zagwarantować jakości jego połączenia ani zapewnić ochrony danych przekazywanych poprzez Wi-Fi.  Wynikłe ewentualne problemy z użytkowaniem internetu na osiedlu nie mogą być powodem do roszczeń finansowych ze strony Gości ani podstawą reklamacji.
c) Klient/Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych w celach związanych z realizacją usługi.
d) Dane osobowe przekazywane przez Klienta/Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych - po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.
e) Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody wynajmującego zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować domek lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię wynajmującego.

 

Pobierz regulamin w pdf